Uudiskohde valmiina.
-Pihan nosto ja kaatojen teko
- Nurmikon pohjatyöt ja asennus